WPROWADZENIE do GERMAŃSKIEJ HEILKUNDE®

dr med. Ryke Geerd Hamer

3. PRAWO NATURY
Ontogenetyczny system "nowotworów" i innych "chorób"

Każdemu z trzech embrionalnych listków zarodkowych odpowiada specyficzny rodzaj tkanki histologicznej. Rozróżniamy trzy listki zarodkowe, z których zbudowane są wszystkie narządy naszego organizmu: endoderma, mezoderma, ektoderma.
Jedynie ze środkowego listka zarodkowego, a mianowicie mezodermy, wytworzyły się dwie części: stara, nazywana "mezodermą móżdżku" oraz nowa, nazywana "mezodermą nowego mózgu". Mezoderma móżdżku zachowuje się jak endoderma pnia mózgu, podczas gdy mezoderma nowego mózgu zachowuje się jak ektoderma nowego mózgu.
W przypadku DHS®, w wyniku którego powstaje Ognisko Hamera (HH®), odpowiadający mu narząd reaguje odpowiednią dla niego "reakcją listka zarodkowego". Zarówno przebieg fazy aktywnej, jak i fazy pcl zależy od tego, z którego listka zarodkowego powstała dotknięta zmianami "chorobowymi" tkanka. I tak np. w fazie pcl:
w organach wewnętrznego listka zarodkowego (endoderma) ma miejsce zatrzymanie rozwoju raka, otorbienie się, lub redukcja wytworzonej w fazie ca tkanki przy pomocy grzybów, albo mykobakterii, do jakich zaliczamy np: prątki gruźlicy,
w organach środkowego listka zarodkowego (mezoderma) mają miejsce następujące zjawiska

  • mezodermalny móżdżek (mezoderma stara): zatrzymanie rozwoju, otorbienie, albo redukcja tkanki (j.w.) przy pomocy bakterii, jak w wewnętrznym listku zarodkowym, np: w mamma-ca (rak piersi) przy pomocy bakterii, albo mykobakterii,
  • mezodermalne łożysko nowego mózgu (mezoderma nowa): odbudowa ubytków przy obecności obrzęku oraz nadmiernego przyrostu tkanki np. w mięśniak w formie mięsaka, albo w przypadku kości w formie kostniaka. Ten nadmierny, zupełnie nieszkodliwy przyrost kończy się spontanicznie w momencie zakończenia fazy pcl. Bakterie pomagają w odbudowie tkanki,

w organach zewnetrznego listka zarodkowego (ektoderma): ma miejsce wypełnienie ubytków tkanki spowodowanych poprzez owrzodzenia powstałe w fazie aktywnej, albo zabliźnianie owrzodzeń przy współudziale białek organizmu.