Dr. Hamer do Sądu Administracyjnego Koblenz

Dr.med.Mag.theol. Ryke Geerd Hamer
Sandkollveien 11
N - 3229 Sandefjord
dr.hamer@universitetsandefjord.com

14.4.2013
PDF

Do Wyższego Sądu Administracyjnego Rheinland-Pfalz
do rąk Pana Prezydenta Dr Lars Brocker
Deinhardpassage 1
Telefon: 0261 1307-0
Telefaks: 0261 1307-18010
poststelle@ovg.mjv.rip.de


Bardzo szanowny Panie dr Brocker,

Następujące dokumenty daje Panu do czytania

Kancelaria Adwokacka Uwe Lucke

Bardzo szanowny Panie dr Hamer.

Niniejszym poświadczam, że na podstawie nie podlegającego rewizji wyroku Wyższego Sądu Administracyjnego w Koblenz, z dnia 21.12.1990 -6 A 10035/89 OVG - nie wolno Panu wykonywać zawodu lekarza.
Już Okręgowy Sąd Administracyjny potwierdził w 1.instancji decyzję odwoławczą w sprawie odebrania Panu aprobacji i tym samym uzasadnił między innymi tym wyrok z dnia 03.07.98, że brakuje Panu zdolności do rozpoznania konieczności leczenia chorych na raka według panujących kryteriów. Jednoznacznie już w 1.instancji został potwierdzony pogląd zarządu rejencji w Koblencji, który swoją decyzję między innymi następująco uzasadnia:
nic nie wskazuje na to, że dr Hamer byłby skłonny wyrzec się Żelaznej Reguły Raka... Poza tym wydaje się być wykluczone, że dr Hamer wogóle jest w stanie się nawrócić. Do dalszych punktów tego uzasadnienia doszło, że on (dr Hamer) jeszcze w marcu tego roku (podobno) próbował przekonać o słuszności swojej terori krąg renomowanych profesorów.
Wydana przez szefa kancelarii okręgu administracyjnego w Koblencji decyzja o pozbawienie aprobacji jest potwierdzeniem wyroku zarówno 1. jak i 2. Instancji. Rewizja nadzwyczajna przeciwko temu wyrokowi wydanemu przez Wyższy Sąd Administracyjny jest niedozwolona.
Postępowanie sądowe jest tym samym prawomocnie zakończone.
Tym samym istnieje dla Pana, w powiązaniu z dotyczczasową działalnością lekarską, zakaz wykonywania zawodu na stałe. to znaczy, że zakaz ten jest na całe życie. z pozdrowieniami
(Lucke)
Adwokat

Od dnia 18.07.1990 nie istnieje Bundesrepublik Deutschland
17.07.1990, podczas paryskiej Konferecji, poza anulowaniem konstytutcji DDR, alianci osiągnęli jeszcze skreślenie preambuły do konstytucji i skreślenie artykułu 23 z "Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec". Z zakresem terytorialnym straciła "Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec" jako całość, z dniem 18.07.1990 swoją moc. (BGBI.1990, Teil II, Seite 885,890 vom 23.09.1990).
Ponieważ konstytucjonalnie chroniona (wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego) Rebublika Federalnych Niemiec czerpała swoją moc wraźnie z "zakresu ustawy zasadniczej ", zostały wymazane wraz z ustawą również okupacyjne środki prawne "RFN".
Od tego momentu (18.07.1990) chroniona okupacyjnym prawem prowizorka o nazwie "Republika Federalna Niemiec", która przez 41 lat w imieniu części narodu Niemieckiego reprezentowała interesy zachodnich aliantów, nie istnieje.

Cała działalność prawna i urzędnicza podejmowana przez rząd nieistniejącej "Republiki Federalnej Niemiec " jest wobec tego bezprawna i nieważna.

Z powyższego wynikają następujące fakty:

  1. Dopiero po zagładzie RFN straciłem aprobację z powodu nie wyrzeczenia się Żelaznej Reguły Raka (=Germanische Heilkunde) i nie nawrócenia się do medycyny szkolnej.
    Patrz na: "Cała działalność prawna i urzędnicza podejmowana przez rząd nieistniejącej "Republiki Federalnej Niemiec " jest wobec tego bezprawna i nieważna.
    Najpóźniej 18.07.1990 została zmieniona całkowicie podstawa czynności prawnej. Nie można wydawać wyroku na podstawie starej podstawy czynności prawnej. Zupełnie niezależnie od głupoty wyroku "nie wyrzeczenia się Żelaznej Reguły Raka (=Germanische Heilkunde) i nie nawrócenia się do medycyny szkolnej" - było to zamierzone oszustwo.
  2. Od 1992 roku ustawa o ustroju sądów powszechnych (GVG= Gerichtsverfassungsgesetz) jest zniesiona. Od tego momentu istnieją tylko prywatne sądy, które obywatelom (nie mającym o niczym pojęcia) pozorują sądy państwowe z zaprzysięgłymi sędziamy państwa prawa, którzy takimi nie są. Są tylko aktorami, za talara przebranymi sędziami, żeby grać oszukańczą grę.
    Możliwe, że ten czy inny adwokat nie wiedział o tym, ale na pewno nie wiedzieli o tym prości obywatele. Ale ci udający tzw. "sędziów" wiedzieli dokładnie, że nie byli zaprzsiężeni, że np. OVG (Wyższy Sąd Administracyjny) jest prywatną firmą z właścicielem, którym jest zawsze żyd. Wielki Mistrz Loży. W tym przypadku we francuskiej strefie okupacyjnej, Rotszyld, we Francji. żaden tzw. sędzia wyda wyroku, który przedtem nie został zaakceptowany przez Rotszylda.
    Tak samo było z wyrokiem z dnia 21.12.1990 przeciwko mnie. Nic innego, jak tylko oszustwo, oszustwo i jeszcze raz zamierzone oszustwo - i pomoc w ludobójstwie, gdyż przez tę część oszustwa wielu nieżyd. pacjentów w Niemczech i na świecie poszło na rzeź. To wie Pan na pewno, Panie "Prezydencie".

Mimo, że nie może Pan zaprzeczyć tym przytłaczającym faktom, nie przyzna Pan, że to prawda, ponieważ Pana Rotszild od razu by kazał milczeć. Lokaj nie ma nic do powiedzenia.
A więc będzie Pan milczał, tak jak Pana władca, na temat masowego ludobójstwa na ponad 30milionach naszych niemieckich gojim-pacjetach (na świecie 3 miliardy). Sumienie, prawo i zadośćuczynienie są dla Pana instytucji obcymi słowami. Ponieważ biorący w tym udział prywatni sędziowie, to wszystko wiedzieli, łącznie z ich właścicielami, są umyślnymi masowymi mordercami.
I jeżeli powie Pan jeszcze, że ja jako ofiara, muszę pogodzić się z karą odebrania aprobacji do końca mojego życia, bo Rabin Rotszild tak zarządził, to zakrawa na kpinę!

Proszę o niezwłoczne kwalifikowane ustosunkowanie się do moich uzasadnionych wywodów. W innym przypadku opublikuję ten list w internecie.

Z pozdrowieniami

(własnoręczny podpis)

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer
(w dalszym ciągu specjalista interny z nieważnym oszukańczym zakazem wykonywania zawodu, z powodu nie wyrzeczenia się Germańskiej Heilikunde i nie nawrócenia się do medycyny szkolnej)