Oszukany pacjent

Najwidioczniej dr Reuter nie zna Germańskiej, ale każdy wyposażony w zdrowy rozsądek, logicznie myślący człowiek, dojdzie do podobnych rozpoznań, jak ten radiolog. Dzięki doktorowi Hamerowi mamy dowody na istnienie tzw. "samouzdrawiania". Jednak również to określenie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi. Jeżeli mówi się o "samouzdrawianiu", to znaczy, że przed nim musiała wystąpić jakaś choroba. W oparciu o Germańską rozumiemy, że dzisiejsza medycyna nazywa chorobą objawy, których źródła powstania nie zna... (wyjątek stanowią skutki niedożywienia, urazy i zatrucia - tutaj przyczyny objawów są znane).
W video zawarte są również informacje na temat mikrobów oraz zarażania się nimi...co nie odpowiada wiedzy Germańskiej.
Germańczyk wie, że organizm może "przejąć" mikroby od obcej osoby, jeżeli jego organizm znajduje się w fazie wagotonicznej, ale brakuje mu własnych mikrobów, lub ich ilość jest niewystarczająca, bo np. zostały wyrugowane z organizmu wskutek np. intensywnego zażywania antybiotyków, czy sterylnego wychowywania.
W szpitalach przebywają zazwyczaj ludzie znajdujący się w fazie pcl. A więc potrzebujący mikroby...

Międzynarodowy TELEGRAM-KANAŁ Germańskiej Heilkunde