Spotkania stacjonarne

Naukę Germańskiej można rozpocząć regularnie tylko od pierwszego stopnia.
Cały Program Kształcenia Germańskiej trwa cztery lata i obejmuje cztery trzydniowe, weekendowe spotkania. Wykładany materiał jest zrozumiały również dla osób bez przygotowania medycznego.Na zaliczenie wszystkich stopni uczestnik ma czas cztery lata (cztery cykle). Celem czasowego ograniczenia jest zapewnienie ciągłości nauki tego kompleksowego materiału. W innym przypadku uczestnik wyrażający życzenie kontynuacji nauki, musi zacząć Program od I-go stopnia.Jeżeli zainteresowana osoba zaliczy tylko część spotkań, to wiedza jest niekompletna i zrozumienie całości stanowi problem. Wydatek finansowy i poświęcony czas na takie fragmentaryczne uczestnictwo poszły na marne... Aby móc się tą wiedzą posługiwać skutecznie na codzień, należy poznać Germańską rzetelnie i od podszewki. Tylko wówczas można ogarnąć również jej kompleksowość. Wyrywkowe korzystanie z  przypadkowych informacji z różnych spektakularnych źródeł w sieci (w międzyczasie powstało ich wiele) powoduje tylko wielki zamęt i utrudnia poznanie tematu.

W skład spotkań prowadzonych w ramach Programu Kształcenia wchodzą:

  • spotkania stacjonarne
  • istniejąca i regularnie aktualizowana baza danych w internecie

W skład bazy danych wchodzą obecnie:

  • materiały z anatomii człowieka,
  • materiały do nauki w zakresie zaliczonego materiału
  • ćwiczenia online z zakresu zaliczonego materiału
  • kolokwia, które należy zaliczyć najpóźniej 6 tygodni przed przystąpieniem do kolejnego spotkania
    (zaliczenie kolokwium jest warunkiem, aby kontynuować naukę)
    Materiały te są dostępne dla każdego uczestnika tak długo, jak długo je regularnie, tzn. minimum raz w tygodniu, studiuje.

Prosimy o systematyczne korzystanie z przygotowanej przez nas bazy danych (materiały pomocnicze do samodzielnej nauki).

Wszystkie te materiały i możliwości kontaktu należą do Programu Kształcenia.

Czego dowiem się na spotkaniach w ramach Programu Kształcenia?

Każde spotkanie trwa trzy dni w godz. 10:00 - 14:45. Każda godzina odpowiada czasowo jednostce lekcyjnej. Między jednostkami lekcyjnymi ma miejsce 15 min. przerwa.

Informujemy, że w trakcie spotkań każdy uczestnik ma dostęp do ćwiczeń onłine, dlatego podczas spotkań uczestnik korzysta z własnego sprawnego laptopa (ze sprawną myszką z kółeczkiem). Do dyspozycji stoi bezpłatna lokalna sieć internetowa.

Zanim wypełnisz formularz i wyślesz swoje zgłoszenie udziału w Programie Ksztalcenia zapoznaj się z treścią dostępną na naszym portalu i dopiero wtedy zdecyduj. 

Wysyłając swoje zgłoszenie potwierdzasz, że zapoznałeś się z tematyką przedstawianą na naszych spotkaniach prowadzonych w ramach Kształcenia w Germańskiej oraz że znane Ci są ogólne założenia niezrzeszonej społeczności Germańskiej, zawarte w zakładce Ważne informacja.

Grupą docelową naszej działalności jest rodzina. Dlatego absolwenci naszego programu kształcenia nie otrzymują żadnych certyfikatów, czy dyplomów, rodzina takowych nie potrzebuje. Jedynie terapeutom zależy na takich zaświadczeniach. A my nie kształcimy żadnych terapeutów.

Zobacz też serię naszych filmików na temat tzw. terapeutów Germańskiej.
 

Każdy uczy się dla siebie samego