Dr. Hamer o swojej książce „Mein Studentenmädchen” (Moja studentka)

Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd Hamer jest odkrywcą Germanische Heilkunde® i jednocześnie kompozytorem piosenki „Mein Studentenmädchen”, która jest prototypem wszystkich Archaicznych Melodii® oraz SBS. Na wideo Dr. Hamer mówi o historii powstania tej piosenki, jej efektach “terapeutycznych”, nazwie „germańska” oraz co nasi przeodkowie rozumieli pod określeniem wolność. Pierwsze wydanie książki zostało opublikowane w 2013 roku.
Cytat z książki “Rak piersi - najczęstszy rak u kobiet”, w którym dr Hamer wypowiada się na temat Germanische Heilkunde:
 

Termin Germanische Heilkunde jest wspaniałym określeniem. Łączy słowo Germanische (Germańska), jako symbol wolności, prawdomówności i wartości związanych ze znaczeniem rodziny, z obydwoma członami drugiego słowa: Heil = heil (całość, zdrowie), hell (jasny) und heilig (święty) oraz Kunde = künden (ogłaszać nowinę) und kundig (posiadający wiedzę), ale również sztuka.
Wszystkie te częściowe określenia łączą się w cudowny harmonijny sposób w jedno całościowe pojęcie: Germanische Heilkunde.

Tłumaczenie: Ewa Leimer

Video  w językach: rosyjski, hiszpański, duński, angielski, węgierski

Międzynarodowy TELEGRAM-KANAŁ Germańskiej Heilkunde