WPROWADZENIE do GERMANISCHE HEILKUNDE®

dr med. Ryke Geerd Hamer

DIRK HAMER SYNDROM - DHS

Człowiek już od dawna przeczuwał, że istnieje pewna zależność pomiędzy przeżywanymi emocjami, tragediami życiowimi, które go szczególnie dotykały - jak np.: śmierć partnera, albo dziecka - a powstawaniem psychicznych konfliktów. Dowodem na to są w języku niemieckim specyficzne powiedzonka i określenia. Jak blisko istoty biologicznych konfliktów człowiek był, (w swoim werbalnym przedstawieniu odczuć) ilustrują poniższe zwroty:

 • trafiło mnie to, jak grom z jasnego nieba...
 • było to dla mnie mocnym ciosem...
 • przeszyło mnie to na wskroś...

Te, pielęgnowane dawniej mądrości, uległy dopiero w XX wieku całkowitemu zapomnieniu. Właściwie jest rzeczą dziwną, że medycy i naukowcy o nich zapomnieli, gdyż w gruncie rzeczy oddawały one wiernie istotę sprawy. Dzisiejszy tzw. cywilizowany człowiek zatracił kontakt ze swoim biologicznym środowiskiem, z jego współmieszkańcami zwierzętami. Tylko w ten sposób można wytłumaczyć powstanie pozbawionego instynktu wyobrażenia „intelektualnych konfliktów”, nie mających absolutnie niczego wspólnego z biologiczną rzeczywistością. Człowiek czuje i odczuwa według archaicznych kodów, odczuwa konflikty w sposób biologiczny, a wmawia sobie, że jest oddzielony od natury. DHS® powstaje przy poważnym, subiektywnie odczutym bardzo dramatycznie, w psychicznym przeżyciu konfliktowo-szokowym, które zaskakuje nas zupełnie nieoczekiwanie jak przysłowiowy "grom z jasnego nieba” i nie mamy nikogo, z kim moglibyśmy o tym porozmawiać, a więc przeżywamy to w osamotnieniu. DHS® ma następujące cechy:

 • powstaje w ułamku sekundy, w momencie nieoczekiwanego wydarzenia szokowego (Biologicznego Konfliktu)
 • determinuje treść konfliktu, na tej głównej szynie biegnie następny konflikt,
 • treść Biologicznego Konfliktu determinuje lokalizacje Ogniska Hamera w mózgu
 • lokalizacja Ogniska Hamera w mózgu ustala zlokalizowanie zmiany nowotworowej na narządzie
 • Biologiczny konflikt zmienia natychmiast pracę wegetatywnego układu nerwowego na stały stres, tzw. stałą sympatykotonię.

Każdy konflikt ma dokładnie określoną treść i ona zostaje ustalona w momencie uderzenia DHS®-u. Treść konfliktu zostaje ustalona asocjacyjnie, tzn. wskutek mimowolnych myśli, których rozum nie jest w stanie „filtrować”. Jedynie nasze odczucie w momencie DHS®-u decyduje o treści konfliktu i tym samym o „szynie”, po której konflikt „toczy sie” dalej. I tak podświadomość asocjuje treść biologicznego konfliktu wywołanego DHS®-em z określonym obszarem biologicznym, np. obszarem określającym stosunki między matką/dzieckiem, albo obszarem rewirowym, obszarem związanym z wodą, obszarem reagującym na strach na karku, albo na odczucie utraty własnej wartości (SWE), czy inne obszary.

W sekundzie DHS®-u podświadomość wie również tutaj jak co definiować. Odczucie typu „utrata własnej wartości” przynależne do obszaru seksualnego, np. stwierdzenie: ”Ty impotencie!”, nigdy nie spowoduje zaniku kości (osteolizy) w kręgach szyjnych, tylko zawsze osteolizę kości w okolicy miednicy - raka kości miednicy. Natomiast odczucie utraty własnej wartości przyporządkowane do obszaru definiującego stosunki między matką a dzieckiem, np. stwierdzenie ”jesteś wyrodną matką!”, nigdy nie wywoła zmian w kościach okolicy miednicy, tylko zawsze tzw. raka kości w okolicach głowy kości ramiennej lewego stawu ramiennego – u kobiet praworęcznych. Nam się wydaje, że to my myślimy, w rzeczywistości jest za nas myślane. Ten szok konfliktowy, z którym osobnik zostaje konfrontowany zupełnie niespodziewanie- „spadł na niego jak grom z jasnego nieba”- teraz konieczne jest, żeby organizm przełączył się na specjalny program w potrzebie, który w ogóle umożliwi mu poradzenie sobie z tą nieoczekiwaną sytuacją. Możemy śmiało powiedzieć, że jest on wielką Biologiczną Szansą!

W sekundzie DHS®-u zostaje włączony Specjalny Program, praktycznie równocześnie w trzech płaszczyznach: w psychice, mózgu i w narządzie i jego obecność jest widoczna oraz możliwa do zmierzenia! Na zdjęciach tomografii komputerowej widzimy wówczas te zmiany (Hamersche Herde (HH) = Ogniska Hamera) w postaci wyraźnych, skoncentrowanych tarcz strzelniczych, podobnych również do obrazu spokojnego lustra wody, do której został wrzucony kamień.

Ogromną pomocą przy rekonstrukcji DHS®U-u (który musimy znaleźć) są stojące nam do dyspozycji trzy płaszczyzny. Dzięki nim możemy skutecznie prowadzić nasze psychiczno-mózgowo-narządowe dochodzenie kryminalistyczne. Po raz pierwszy w historii medycyny możemy nareszcie dokładnie badać domniemane „choroby”, które w Germańskiej nazywamy fragmentami Sensownego Biologicznego Specjalnego Programu (SBS®), a co do tej pory robiliśmy tylko w przypadku ciąży. Wystarczy tylko to powyższe kryterium, żeby Germańską zaliczyć do grupy nauk ściśle biologiczno-przyrodniczych. Germańska umożliwia nam dokładną rekonstrukcję i reprodukcję każdego dowolnego przypadku, co w medycynie dotąd nigdy nie było możliwe. Germańska Heilkunde jest tzw. dynamiczną nauką przyrodniczą! DHS® stanowi podstawę Żelaznaj Reguły Raka i całej diagnostyki. Nareszcie rozumiemy co dzieje się z pacjentem - i to jest cudowne. Musimy wczuć się w pacjenta, w momencie gdy przeżywał swój DHS® i wyobrazić sobie jak w tej sekundzie wyglądała jego ogólna sytuacja. Tylko wówczas będziemy w stanie zrozumieć, dlaczego spowodowała ona Biologiczny Konflikt, dlaczego konflikt był dla pacjenta tak dramatyczny, dlaczego odczuł tę sytuację w odizolowaniu, dlaczego nie mógł, nie chciał z nikim podzielić się swoimi i odczuciami. I w końcu dlaczego w ogóle ta sytuacja była dla niego konfliktową. W sekundzie DHS®-u zostaje już wszystko zaprogramowane. Ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, że moment nieoczekiwanego szoku konfliktowego (DHS®) ma dokładnie określoną treść konfliktową!

Każdą chorobę nowotworową poprzedza ciężki biologiczny szok,  konfliktowe wydarzenie przeżyte wysoce dramatycznie. Używając określenia „konflikt” musimy zaznaczyć, że chodzi tutaj o specjalny rodzaj konfliktu. Nie są to żadne psychologiczne konflikty, które zaczynają pojawiać się już w czasach dzieciństwa i pomału narastają, tylko są to Biologiczne Konflikty. Biologiczne konflikty należy traktować w rozumieniu ewolucyjnym, jako archaiczne konflikty, które rozwinęły się podczas procesu ewolucyjnego jednostki w celu zmobilizowania jej do aktywności w walce o przeżycie w określonych warunkach środowiska.

Konflikty takie przeżywają w zasadzie zarówno człowiek, jak i zwierzę. One nie mają nic wspólnego z innymi intelektualno-psychologicznymi problemami i konfliktami, które też przeżywamy. Biologiczne konflikty mają zupełnie inną jakość. Są to zaprogramowane przez naturę specjalne programy archaicznego zachowania naszego mózgu. „My myślimy, że myślimy, ale w rzeczywistości jest za nas myślane”. Konflikt uderza asocjacyjnie, zanim w ogóle zaczniemy myśleć. Dlatego też często to, co uważamy za czynnik powodujący szok, nie to jest DHS®-em wywołującym Biologiczny Konflikt. Np. śmierć bliskiego człowieka, albo rozwód, czy fakt, że bliska osoba jest alkoholikiem. Wszystko to nie musi koniecznie wystąpić nieoczekiwanie, informacja nie musi „uderzyć jak grom z jasnego nieba”, sytuacja nie musi być „nie do zniesienia”.

Zwykłe konflikty i wydarzenia nie przeżywamy w postaci szoku, tylko zawsze mamy trochę czasu, żeby się na nie przygotować. Natomiast konflikty, na które nie mogliśmy się przygotować, nazywamy Biologicznymi Konfliktami. Tzn. są one wydarzeniami, wywołującymi szok, który tak nieoczekiwanie wystąpił, że osobnik w sekundzie jego wystąpienia nie był w stanie wykazać jakiejkolwiek reakcji: coś takiego jeszcze mi się nie wydarzyło,

 • nie myślałem, że coś takiego mi się zdarzy,
 • przeszyło mnie jak grom z jasnego nieba,
 • stałem jak słup,
 • język stanął mi kołkiem, itd.

DHS® jest ciężkim, wysoce dramatycznym, odczutym w odizolowaniu od otoczenia, Biologicznym Konfliktem, który przeżywamy absolutnie nieoczekiwanie, który uderza w nas jak „grom z jasnego nieba” równocześnie, albo prawie równocześnie, na trzech płaszczyznach; w psyche (duch), w mózgu i w narządzie. Wszystkie nasze konflikty możemy „uporządkować” na podstawie rozwoju ewolucyjnego. Wiadomo nam jakie wzory zachowania były „wprogramowane” w każdej fazie rozwoju ewolucyjnego. Nie tylko mózg i narząd są ze sobą powiązane, lecz również konflikty. Wszystkie te informacje są potrzebne, żeby można było rozpoznać, co pacjent myślał w momencie DHS®-u. W sekundzie DHS®-u może jednak wydarzyć jeszcze więcej. W tym momencie tym zostają położone tzw. szyny, po których przebiega cały proces „chorobowy”. Szyny te są czymś szczególnym, są bardzo ważnym momentem. Wszystkie nawroty aktywności konfliktu, toczą się po tych raz położonych szynach. Możnaby to nazwać prawdziwą alergią konfliktową. Szyny są dodatkowymi aspektami konfliktu, połączonymi z DHS®-em. Są to okoliczności asocjowane z DHS®-em.

Dr Ryke Geerd Hamer

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Tłumaczenie: Ewa Leimer