TRNAVSKÁ UNIVERZITA

Hornopotocná 23, 91843 Trnava

POTWIERDZENIE

W dniach 8.9 i 9.9.1998 w Instytucie Onkologicznym św. Elżbiety w Bratysławie i na Oddziale Onkologicznym Szpitala w Trnawie w obecności prorektora Uniwersytetu w Trnawie, dziekana Wydziału Pielęgniarstwa i Pracy Socjalnej Uniwersytetu w Trnawie i innych 10 wykładowców i profesorów (protokoły medyczne tych przypadków sporządzone przez dr Hamera są załączone) zbadano siedem przypadków z ponad 20 indywidualnymi chorobami. Celem było ustalenie, czy zgodnie z naukowymi zasadami badań odtwarzalności możliwe jest zweryfikowanie jego systemu.

Tak było.

Spośród około 100 faktów, które  można zbadać zgodnie z zasadami “NOWEJ MEDYCYNY w odniesieniu do każdej poszczególnej choroby - nie wszystkie fakty mogły zostać zbadane ze względu na brak pełnych wyników badań - ale możliwe do zbadania fakty wykazały, że wszystkie prawa natury ”NOWEJ MEDYCYNY" znalazły potwierdzenie.

Niżej podpisany traktuje więc jako wysoce prawdopodobne, że jego wystąpienie na dwóch konferencjach przeglądowych dowiodło najprawdopodobniej jego systemu. Bardzo wysoko cenimy humanitarne, etyczne i cierpliwe zaangażowanie doktora Hamera oraz jego nowe, holistyczne podejście do pacjenta. Po rozważeniu wszystkich tych czynników uważamy, że należy pilnie zająć się kwestią jak najszybszego zastosowania "NOWEJ MEDYCYNY".

Trnava, 11.9.1998

prof. MUDr. J. Pogady, DrSc, Prof. psychiatrii, przewodniczący komisji ... podpis

prof. MUDr. V. Krcmery, DrSc, dziekan fakultetu ... podpis

doc. RNDr. J. Miklosko, DrSc, Prorektor do spraw badań naukowych ... podpis


 

Zgodnie z regułami nauki, oficjalna weryfikacja uczelni może być unieważniona tylko wówczas, gdy druga (sfalsyfikowana) strona, czyli tzw. medycyna szkolna, udowodni coś przeciwnego. Ale tego nie jestt w stanie zrobić, ponieważ przy 5000 hipotezach nie może niczego udowodnić, obalić ani zweryfikować.

Dr Hamer.

 

Dr Miklosko w sprawie weryfikacji Germańskiej Heilkunde:  

I Międzynarodowy Kongres Nowej Medycyny  

w maju '99 w Biel (Szwajcaria)

Wypowiedź tekstowa do poniższego filmu:

Zwolnij, dobrze?
Jeżeli mogę powiedzieć jeszcze kilka uwag na ten temat; będę nadal walczył tak czy inaczej i zawsze będę stał po stronie doktora Hamera.
Teraz my [uwaga: miasto Trnava] też jesteśmy znani z powodu tego przypadku. Nie każdy jest z tego dumny, ale ja jestem dumny.
Dr Hamer mówi, że nie chce profesury ani  stanowiska wykładowcy. Naprawdę to wiem.  On jest przyjacielem pacjenta.
Osobiście jestem przekonany co do słuszności tej metody, że jest w zasadzie słuszna i że działa.
Musimy przekonać  o tym wiele innych osób, zwłaszcza lekarzy, profesorów i prawdopodobnie niektórych polityków.
To potwierdzenie z Trnavy,  które mam, naprawdę mogę powiedzieć, że to nie była podróbka, że wszystkie te trzy osoby, które tam podpisały, podpisały to całkiem dobrowolnie. I jeden z nich, docent, powiedział jasno: "To odkrycie jest słuszne, ale przyszło za wcześnie!"
Podpisaliśmy tam, że uważamy - tych trzech naukowców i przedstawicieli uniwersytetu -  że z dużym prawdopodobieństwem ta metoda jest poprawna i jesteśmy zainteresowani, aby kontynuować badynia dalej i żeby używać ją w praktyce.


Tłumaczenie: Ewa Leimer