Program Kształcenia w trybie online

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów
naszego Programu Edukacyjnego powoduje 

wykluczenie ze społeczności Germańskiej, co jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do portau.

Po ukończeniu każdego spotkania, otrzymasz dostęp do przerobionych materiałów.. Dzięki tym materiałom dydaktycznym można optymalnie przygotować się do prac testowych, których zaliczenie jest warunkiem dalszego uczestnictwa Programie Kształcenia.

Tylko absolwenci naszych spotkań mają dostęp do tych stron. Otrzymany login jest ważny tak długo, jak długo aktywnie uczestniczy się w programie kształcenia.