Struktura i przebieg Programu Kształcenia
uczymy się dla siebie

Ewa Leimer 

Z przerażeniem obserwujemy zjawisko bezgranicznej bezwzględności i lekkomyślności: Są ludzie, którzy krótku po udziale w naszych seminariach zabrali się za "terapię" i "diagnostykę" i twierdzą, że odpowiada to wiedzy z zakresu Germańskiej Heilkunde. Każda czynność terapeutyczna (często bezpośrednio po uczestnictwie w naszych seminariach) jest dużym zagrożeniem dla osób desperacko poszukujących pomocy. Doświadczenie pokazuje, że konsekwencje tego braku odpowiedzialności są często tragiczne.
Dlatego jeszcze raz przypominamy: jeśli ktoś chce żyć świadomie w harmonii z Germanische Heilkunde, musi poznać ją dla siebie samego w całej jej złożoności (rodzice uczą się również dla swoich dzieci).  On sam musi być ekspertem w tej wiedzy! Każdy uczy się dla siebie...

Aby osiągnąć ten cel, oferujemy 4-letni program autodydaktycznych studiów pod pedagogicznym kierownictwem, w formie unikalnego programu kształcenia, który zawiera:

 • skrupulatne teoretyczne poznanie podstaw wiedzy i nazewnictwa Germańskiej Heilkunde
 • rozwój czujności w stosunku do samego siebie (uczciwe rozpoznanie i akceptacja własnych odczuć)
 • empiryczne gromadzenie wiedzy wynikające z weryfikacji (sprawdzaniu słuszności) tego odkrycia  na własnym ciele, odpowiednio do poziomu wiedzy z zakresu przerobionego seminarium

Program kształcenia Germańskiej Heilkunde, który został wypracowany w ciągu dwudziestu lat mojej działalności dydaktycznej różni się diametralnie od wszystkich istniejących form nauczania i jest przeznaczony dla rodzin.
Rozpoczyna się od Seminarium 1, trwa cztery lata i obejmuje różne rodzaje przekazu wiedzy w postaci wykładów stacjonarnych oraz studiów on-line. Treść wykładów jest łatwa do zrozumienia dla osób nie posiadających wiedzy medycznej.    

W programie zawarte są 4 stopnie seminarium. Każdy stopień seminarium składa się z:

 • Trzydniowego spotkania stacjonarnego (podczas weekendu), codziennie od 10:00 do 14:45
 • Każda godzina seminarium odpowiada godzinie szkolnej. Między godzinami seminarium jest 15-minutowa przerwa
 • Proszę pamiętaj, że już podczas spotkania stacjonarnego będziesz pracować z programem online. Dlatego potrzebny jest własny laptop (z działającą myszą) z działającą siecią WLAN. Uczestnicy seminarium mogą korzystać z lokalnego, bezpłatnego Internetu.
 • Dostęp online do regularnie aktualizowanej bazy danych z następującą zawartością:

  - Pomoce dydaktyczne (dzięki którym łatwiej można przyswoić wiedzę) z zakresu anatomii człowieka,
  - Pomoce dydaktyczne w postaci slajdów z ukończonego poziomu seminarium,
  - Ćwiczenia online z ukończonych seminariów,
  - Kolokwium online, które powinno być przesłane co najmniej 8 tygodni przed rozpoczęciem kolejnego stopnia seminarium.

Wszystkie te materiały są dostępne dla uczestników seminarium pod warunkiem, że regularnie biorą udział w spotkaniach online w ramach programu kształcenia. Po każdym spotkaniu seminaryjnym czeka absolwenta 12 miesięczna praca autodydaktyczna wspierana przez ze mnie podczas spotkań online na Skypie.
Taka struktura programu daje każdemu z uczestników wystarczającą ilość czasu na stopniowe wniknięcie w głąb wiedzy Germańskiej Heilkunde i pozwala na samodzielne sprawdzenie wiedzy zdobytej w trakcie seminarium. Jednak to od Ciebie zależy, w jakim stopniu będziesz mógł samodzielnie korzystać z wiedzy z zakresu Germańskiej ....ponieważ to Twój aktywny, entuzjastyczny udział w procesie uczenia się jest decydujący.

Udział w każdym kolejnym stopniu seminarium zależy od pomyślnego zaliczenia kolokwium. Jest to konieczne, aby móc ocenić, jak dobrze uczestnicy opanowali zdobytą wiedzę, ponieważ każdy kolejny stopień seminaryjny opiera się na wiedzy przekazanej na poprzednim stopniu. 
Masz maksymalnie 4 lata dla wszystkich stopni seminarium. Konieczne jest zatem uczestnictwo w jednym seminarium stacjonarnym w ciągu roku. Ten limit czasowy zapewnia ciągłość nauki tego kompleksowego materiału. Jeśli nie możesz dotrzymać tego limitu czasowego, ale nadal wyrażasz chęć do kontynuowania nauki - musisz zacząć program od nowa, tzn. od seminarium 1.

Uwaga! Jeśli zaliczysz tylko część programu kształcenia, to Twoja wiedza będzie niepełna, co uniemożliwi zrozumienie całej systematyki odkrytej przez doktora Hamera. W takim przypadku Twój finansowy i czasowy wysiłek poszedł na marne...
Tylko rzetelna, pełna zaangażowania nauka tej logicznej, ale kompleksowej wiedzy, jaką jest Germańska Heilkunde umożliwi Ci w przyszłości świadome, efektywne i samodzielne korzystanie z niej.

Informacje pochodzące z różnych przypadkowych źródeł znajdujących się w Internecie (obecnie jest ich wiele) prowadzą jedynie do dużego zamieszania i niepewności. Czasami są one może spektakularne, ale nie prowadzą do zrozumienia tego wszechstronnego odkrycia, co jest konieczne!

Zobacz również: ważna informacja

Przegląd

Seminarium stacjonarne 1(z Laptopem i myszką!)
Online-Program 1 (ćwiczenia online, spotkania online, 9 miesięcy)
Kolokwium online
Seminarium stacjonarne 2 (z Laptopem i myszką!)
Online-Program 2 (ćwiczenia online, spotkania online, 9 miesięcy)
Kolokwium online
Seminarium stacjonarne 3 (z Laptopem i myszką!)
Online-Program 3 (ćwiczenia online, spotkania online, 9 miesięcy)
Kolokwium online
Seminarium stacjonarne 4 (z Laptopem i myszką!)
Online-Program 4 (ćwiczenia online, spotkania online, 9 miesięcy)
bez kolokwium

Uczymy się dla siebie