Wydarzenia w 1983 roku

Marzec 1983: Dr Hamer wygłasza wykład na Międzynarodowym Kongresie Naturopatii w Moguncji. Mimo, że został uznany przez uczestników kongresu za najważniejszy wkład, był to jedyny wykład, którego nie wolno było filmować. Zostało to wymuszone przez pana Mornewiega, szefa Heskiej Telewizji Kassel. Pod jego naciskiem dr Hamer został wyłączony z kolejnego podium dyskusyjnego, które zostało sfilmowane. Kierownictwo kongresu przeprosiło, a wkład został wydrukowany z opóźnieniem w czerwcowym wydaniu HP Journal.

Sierpień 1983: W domu spokojnej starości i domu opieki w Gyhum Dr Hamer rozpoczyna pilotażowe badania nad "diagnozą i terapią według żelaznej reguły raka". Na zakończenie badania medyczny międzynarodowy sąd arbitrażowy pod przewodnictwem dr Weinholda, przewodniczącego Towarzystwa Medycznego Dolnej Saksonii/Dystryktu Stade, oraz 7 innych profesorów i wykładowców, ma zadecydować, czy Żelazna Reguła Raka jest prawidłowa.

Wrzesień 1983: Dr Hamer opracowuje "Mapę Mózgu" - tabelę diagnostyczną.

06.12.1983: Pomimo bezprecedensowej kampanii prasowej i zaciekłej agitacji przeciwko Dr. Hamerowi i jego klinice w Gyhum, w tym dniu odbywa się międzynarodowy medyczny sąd arbitrażowy. Przesłuchanych zostało 15 z 30 obecnych na sali pacjentów i dla wszystkich przypadków przeprowadzono badanie rentgenowskie, TK oraz wszystkie dane laboratoryjne. Każdy z przypadków arbitralnie wybranych przez dr Weinholda wykazywał dokładną zgodność z Żelazną Regułą Raka. Mimo tego, opinia komisji rewizyjnej brzmiała:

"Tak zwana "Żelazna Reguła Raka", przedstawiona przez dr Hamera, nie mogła być w swojej ścisłości zrozumiana.

***

Dr Hamer ogłasza swoje odkrycie w programie ARD.

Dr Hamer próbuje otworzyć szpitale dla swoich pacjentów. Wielokrotnie są one zamykane z powodu zmowy władz, sądów, prasy i organizacji wspierających chorych na raka. Pacjenci są wystawieni na ulicę przez policją.
Listy od pacjentów do władz z prośbą o weryfikację pozostają bezowocne, bez odpowiedzi lub wracają do adresata z adnotacją: "Nie dotyczy".

Dr Hamer jest pod obserwacją Interpolu. Tylko tabloidy sporadycznie donoszą o doktorze Hamerze, przeważnie przedtawiając nienauke przeciwne twierdzenia jakiegoś profesora.

Tłumaczenie: Ewa Leimer

ARCHIWUM - 1983
Wydarzenia roku
Strona jest w trakcie budowy