Deklaracja z 11.09.98 r. do weryfikacji potwierdzającej 
słuszność Nowej Medycyny przez Uniwersytet w Trnavie 

Dnia 11 września 1998 roku po weryfikacji NOWEJ MEDYCYNY przeprowadzonej 8 i 9 września, została oficjalnie potwierdzona jej słuszność przez Uniwersytet w Trnawie (Tyrnau).
Dokument ten został podpisany przez prorektora (matematyk), dziekana (onkologa) i przewodniczącego Komisji Naukowej, profesora psychiatrii.
Dlatego też nie może być wątpliwości co do kompetencji niżej podpisanych.
Uniwersytety w Europie Zachodniej - zwłaszcza Uniwersytet w Tybindze - od 17 lat zdecydowanie odmawiają przeprowadzenia takiego, proponowanego przez mnie,  naukowego badania.
Chociaż w ostatnich latach wielu lekarzy przeprowadziło już weryfikację Praw Nowej Medycyny na 26 publicznych konferencjach, na których wszystkie przypadki były zawsze dokładnie przeanalizowane, dokumenty te (nawet poświadczone notarialnie) nie zostały uznane. Zawsze i wszędzie "argumentowano", że dopóki weryfikacja ta nie została oficjalnie przeprowadzona przez uniwersytet, nie liczy się - i dopóki to nie miało miejsca, ortodoksyjna medycyna była "uznawana" jako słuszna.

NOWA MEDYCYNA, która zawiera 5 biologicznych praw natury - bez dodatkowych hipotez - i która odnosi się w równym stopniu do ludzi, zwierząt i roślin, jest tak jasna i logicznie spójna, że można ją było łatwo sprawdzić - jak pokazuje ten przypadek - uczciwie i sumiennie, na dowolnie wybranym przypadku i oczywiście powinno się go sprawdzić, gdyby tylko chciało się to zrobić.

Zniesławianie mojego charakteru, kampania medialna i medialna nienawiść, zakaz wykonywania zawodu, a także różne próby zamachów i groźby przymusowego psychiatryzowania mnie (z powodu utraty rzeczywistości), aż do pozbawienia wolności (z powodu trzykrotnego podania bezpłatnych informacji o NEUE MEDIZIN [za co siedzę w więzieniu od ponad roku]) nie zastępują naukowych argumentów na obalenie naukowego przeciwnika. Czy tłumienie wiedzy - jak widzimy teraz - nie było jedynie wyrazem czystej przemocy w celu utrzymania władzy i własności starego lekarstwa?

NEUE MEDIZIN jest medycyną przyszłości.

Jego ciągłe zapobieganie sprawia, że zbrodnia przeciwko ludzkości staje się każdego dnia jeszcze większa! 
W oficjalnych statystykach, takich jak dane Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem Heidelberga, można ciągle odczytywać, że po 5 latach tylko niewielu pacjentów leczonych chemioterapią w medycynie konwencjonalnej nadal żyje.
Z kolei prokuratura w Wiener Neustadt musiała przyznać, że z 6.500 adresów pacjentów skonfiskowanych podczas rewizji domowej w "Center for New Medicine" w Burgau (większość z nich pochodziła od chorych na zaawansowanego raka) ponad 6.000 żyło jeszcze po 4-5 latach (ponad 90%).
Teraz żądanie (weryfikacja przez uniwersytet) zostało spełnione. Teraz pacjenci mają prawo w końcu położyć kres najstraszniejszej i najgorszej zbrodni w historii ludzkości i że każdy ma taką samą szansę na oficjalne zdrowie zgodnie z 5 biologicznymi prawami natury NEUE MEDIZIN.

Wzywam wszystkich uczciwych ludzi i proszę o waszą pomoc.
 

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
(Podpis)

Tłumaczenie: Ewa Leimer