Kryterium powtarzalności w Germańskiej Heilkunde

W przypadkach pacjentów, które zostają odtworzone zgodnie z prawami biologicznymi Germańskiej Heilkunde, sprawa jest w zasadzie bardzo prosta:

Istnieją 3 płaszczyzny (psyche=odczucia, mózg, organ), na których procesy przebiegają jednocześnie i istnieją 2 fazy tzw. choroby (mianowicie aktywna faza konfliktu i - jeśli konflikt został zakończony - faza wygotoniczna), plus faza normotonii przed fazą aktywną (sympatykotoniczną) i faza renormalizacji (powrót do normotonii) po zakończeniu fazy wagotonicznej.

Mamy więc na trzech płaszczyznach nie tylko 4 fazy, ale także 3 istotne wydarzenia (DHS, CL i Epi-Kryzys), czyli 21 kryteriów (4x3 + 3x3), które możemy sprawdzić na każdym dowolnym przypadku  tzw. chorobowym zgodnie z 5 prawami biologicznymi.

Ponieważ 5 praw biologicznych zawiera łącznie co najmniej 6 kryteriów, w tym kryteria histologiczne, topograficzne, organtopograficzne i histologiczne oraz mikrobiologiczne mózgu, każdy z przypadków osiąga 126 (21x6) weryfikowalnych i powtarzalnych, reprodukowalnych faktów  - naturalnie wówczas, gdy wszystkie 3 poziomy można maksymalnie (dokładnie) zbadać. Jest astronomicznie mało prawdopodobne, aby jedna “choroba” badana na przykładzie dowolnie wybranego pacjenta miała te 126 odtwarzalnych faktów przez czysty przypadek, ponieważ jest to zawsze jeden z milionów możliwych przykładów pacjentów.

Jeśli pacjent ma np. dwie “choroby”, które mogą biec częściowo jednocześnie lub następują po sobie, to możliwe do sprawdzenia, powtarzalne fakty sumują się do 252 (2x126). Prawdopodobieństwo zgodności wzrasta do prawie astronomicznych wartości!

Innym niezwykle ważnym kryterium jest to, że położenie ogniska Hamera w mózgu jest predystynowane. Oznacza to, że ośrodek sterowania w mózgu - jeden z kilkuset możliwych ośrodków w mózgu - jest z góry znany.  I ten ośrodek sterowania - w przypadku tzw. choroby jest to Ognisko Hamera (HH) - musi mieć zawsze dokładnie taką formację, która odpowieda fazie danej “choroby”. Prawdopodobieństwo wystąpienia zgodności przy tylko jednej tzw. chorobie pacjenta jest już astronomicznie wysokie. W większości przypadków jednak pacjenci mają kilka tzw. chorób (rak lub paraliż, albo cukrzyca lub inne). I dla każdej pojedynczej “choroby" wszystkie kryteria muszą być ponownie spełnione ...!

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Tłumaczenie: Ewa Leimer