"Szukam pomocy..."

Tylko solidne zrozumienie procesów biologicznych w twoim organizmie pomoże ci uniknąć paniki i konfliktów jej następstwie, a tym samym poważnych komplikacji w przebiegu SBS-ów. Nigdy nie polegaj na tak zwanych terapeutach! W tej chwili możesz tylko sobie pomóc studiując Germańską Heilkunde dla siebie!

"Pacjent jest szefem postępowania."  Dr Hamer.

Powyższa wypowiedź może Cię zaskoczyła, może nie bardzo rozumiesz dlaczego o tym piszę. 
Jednak, jeżeli zdobędziesz tę obszerą i niesfałszowaną wiedzę, to masz szczęście nie wpaść w panikę, zamiast tego będziesz podejmować mądre decyzje w odniesieniu do twojego tzw. zdrowia. Ta strona nie jest w stanie oferować Ci  terapeutyczą lub analityczną pomoc, bo byłoby to nieodpowiedzialne. Ponieważ Germańska Heilkunde (dawniej: Nowa Medycyna, Germańska Nowa Medycyna) jest do dziś zabroniona, jest więc rzeczą zrozumiałą, dlaczego brak jest terapeutów, “lekarzy” (Heilkundige) czy klinik, w których respektowałoby się i praktykowałoby się i na codzień Germańską Heilkunde. Kolejnym narzędziem tłamszenia tej wiedzy jest wprowadzanie zamieszania u zainteresowanych, szukających pomocy osób, ponieważ istnieje duża ilość fałszywych materiałów rzekomo na temat Germańskiej Heilkunde, które wprowadzają w błąd poprzez proponowanie rzekomem terapii wegług tej wiedzy, co mija się z prawdą.

Dlaczego ważne jest posiadanie wszechstronnej wiedzy z zakresu Germańskiej Heilkunde?

Germańska Heilkunde jest jasna i logiczna, że nie potrzebuje żadnych dodatkowych wyjaśnień. W dziejach odkryć nie było i nie ma niczego porównywalnego. 

Żeby móc dzisiaj z tego drogocennego odkrycia korzystać, to znaczy świadomie, praktycznie na sobie doświadczać, trzeba je zrozumieć.
Dzisiaj nie ma innej drogi! 

Ale ta droga jest dla każdego możliwa,
ponieważ szczególność Germańskiej polega na tym, że rozumiejąc ją i postępując według wymagań natury, nie potrzebujemy terapeuty... ponieważ nasz organizm "terapeutuje" się  sam...

W przebiegu SBS-u potrzebna jest tylko niekiedy (doktor Hamer mówi o 5% wszystkich przypadków) kliniczna pomoc. W pozostałych przypadkach organizm sam sobie radzi... Pomoc kliniczna ma za zadanie wesprzeć nasze biologiczne ciało w przypadku wybujałych objawów, jeżeli masa konfliktowa jest za duża.
Niestety dzisiaj nie możemy liczyć na adekwatną pomoc kliniczną, ponieważ nie mamy żadnej klinki, w której respektowane byłyby odkryte przez doktora Hamera zależności...

Ale posiadając i rozumiejąc tę wiedzę, obserwujemy, że 95% tzw. chorych, to osoby, które znajdują się w fazie wagotonicznej. A więc już po konfliktolizie. Cała praca "terapeutyczna" została już przez organizm dokonana... w wielu przypadkach bez uświadomienia sobie tego faktu przez "chorego", właśnie dzięki DHS-owi. W takim przypadku wystarczy cierpliwie, ze zrozumieniem i mądrym postępowaniem wobec siebie przejść tę fazę, nie przeszkadzając organizmowi w jej zakończeniu.

Również jeśli biologiczny konflikt jest nadal aktywny, musimy znać odkryte przez doktora Hamera zależności, aby znaleźć DHS oraz szyny i żeby móc doprowadzić do zakończenia tego konfliktu. Żaden terapeuta nie będzie w stanie ci pomóc lepiej niż ty, ponieważ nikt cię nie zna lepiej, jak ty sam. Nie wspominając o tym, że już w fazie aktywnej dobrze jest wiedzieć,  jakie objawy przyjdą z fazą pcl, żeby móc się na nie “przygotować”. 
Istnieją również takie konflikty, których nie należy doprowadać do konfliktolizy, ponieważ to kończy się przedwczesną śmiercią. Czy naprawdę onośnie twojego życia i “zdrowia” chcesz zaufać terapeucie,  którego kwalifikacji odnośnie Germańskiej Heilkunde nie znasz? 

Każda osoba (wspólnie ze swoją rodziną) musi wiedzieć szczegółowo, co dzieje się w jej ciele. Termin "pacjent" pozostanie w przyszłości. Wszakże słowo "pacjent" oznacza kogoś, kto jest cierpliwym (patiente = cierpliwy). Jest to bardzo ważna cecha potrzebna w przebiegu SBS-e: pacjent i bez paniki, ale ze zrozumieniem i dalekowzrocznością, akceptując objawy SBS, w którym się znajduje reaguje mądrze na potrzeby własnego organizmu. W tym celu potrzebujemy przyjaznego środowiska, które jest również świadome tych biologiczno-duchowych zależności, a każdy, kto naprawdę rozumie Germańską Heilkunde i żyje nią na co dzień w rodzinie, jest również świadomy tego, że nikt nie może być "uzdrowiony" przez osoby trzecie. Aktywny udział danej osoby w procesietym psycho - biologicznym procesie, który odbywa się w jego własnym ciele, jest niezbędny.

Ważnym warunkiem umożliwiającym optymalny przebieg SBS-u, który obecnie nazywany jest “chorobą”, to zachowanie spokoju w obliczu objawów, żeby nie "uruchamiać" nowego SBS, wynikającego z reguły z paniki, której bez zrozumienia Germańskiej Heilkunde trudno się jest pozbyć. W takim przypadku dochodzą coraz to inne, nowe objawy, które przyczynowo nie mają nic wspólnego z pierwotnym DHS-em. Takie typowe konflikty wtórne powstają z powodu odczuć takich jak “strach przed śmiercią” lub “atak z powodu zbliżającej się operacji” lub “strach przed utratą swojej egzystencji” lub jeżeli osoba dotknięta objawami “czuje się oszpecona" .
Zrozumienie procesów, zachodzących w naszym ciele, daje nam niezbędną ufność w sensowność natury oraz spokój. Tylko w tym stanie człowiek może podejmować adekwatne do potrzeb swojego ciała decyzje.
Chęć zdobycia tej wiedzy w momencie, gdy ciało dręczą objawy i od lekarza otrzymało się "groźno" brzmiącą diagnoze i prognozę, lub przeprowadzona została już okeleczająca operacja lub "terapia" chemią, jest zadaniem bardzo trudnym, a czasem wręcz niemożliwym.

Rozpoczęła się nowa era nie tylko w medycynie, również w odniesieniu do relacji między lekarzem (Heilkundiger) a pacjentem (osobą z objawami). Germańska Heilkunde zmieniła (od 1981 r) również tę relację. Uległe zachowanie i ślepe posłuszeństwo pacjentów szukających pomocy zakończyło się. Możnaby porównać tę starą relację ze ślepym posłuszeństwem wiernych. 

Dopóki doktor Hamer żył, media w ohydny sposób prowadziły na niego nagonkę  - teraz, po śmierci doktora, media milczą  (brak nawet zniesławiających artykułów). Do dziś Germanische Heilkunde stoi na indeksie, a ci, którzy lekkomyślnie oferują tzw. terapię i wydają sfałszowane książki (bez respektowania praw autorskich doktora Hamera), przyczyniają się również do tłamszenia tej wiedzy.  

Dowody potwierdzające tłamszenie wiedzy Germańskiej oraz wiele innych ważnych informacji znajdziesz w DOKUMENTACH.  O szczegółach na temat prześladowania doktora Hamera dowiesz się z książki “Einer gegen alle” (po polsku: Jeden przeciwko wszystkim /tylko w języku niemickim/ )
Zobacz również informacje na tamat tzw. terapeutów Germańskiej: Terapeuta germańskiego - niebezpieczne oszustwo.

Dalsze informacje na temat tzw. Terapeutów Germańskiej Heilkunde w video: tzw. Terapeuta Germańskiej Heilkunde - niebezpieczne złudzenia.

Tłumaczenie: Ewa Leimer