WPROWADZENIE do GERMANISCHE HEILKUNDE®

dr med. Ryke Geerd Hamer

PIĘĆ PRAW NATURY

Odkrycie pięciu Praw Natury

Fragmenty Pracy Habilitacyjnej doktora Hamera

W 1981 roku, po odkryciu dwóch biologicznych praw, a mianowicie „Żelaznej Reguły Raka” i dwufazowości zachorowań oraz po zgłoszeniu mojej pracy habilitacyjnej na Uniwersytecie w Tübingen, byłem przekonany, że udało mi się odkryć zależności w powstawaniu chorób nowotworowych. Dwa lata później, w trakcie moich dalszych badań, musiałem przyznać, że nie tylko nowotwory, ale również wszystkie pozostałe zachorowania przebiegają według tych dwóch biologicznych praw. W 1987 roku dane mi było z pomocą embriologii i etologii odkryć trzecie, oraz czwarte prawo. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu odkryłem, że wszystkie zachorowania w całej medycynie są do wytłumaczenia na podstawie tych czterech praw, oraz że dają się one reprodukować w każdym dowolnym przypadku chorobowym. Poprzez tą biologiczną perspektywę z konieczności dotarłem do zdumiewającej konsekwencji:

Jeżeli zachorowania uporządkuje się według przynależności do poszczególnych listków zarodkowych, to ukaże się ich biologiczny sens. W pewnym momencie stało się dla mnie jasne, że „choroby” nie są żadnymi błędami natury, które należy zwalczać. Wręcz przeciwnie, każde zachorowanie rozwija się według określonego planu. Przez to odkrycie zostałem zmuszony, wobec każdego oddzielnego przypadku chorobowego, do zadania sobie następujących pytań:

Z jakiego powodu powstała dana choroba?

(choroba - czym została spowodowana?)

Jaki ma ona biologiczny sens?

(choroba - dlaczego została spowodowana?)

Stało się dla mnie jasne, że tylko poprzez embriologię można wyjaśnić biologiczny sens każdej choroby. Następny wniosek nasunął się już jako logiczna konsekwencja. W tak rozumianym biologicznym pojęciu zachorowania musi być uwzględniona zależność biologiczno-socjalna, np. matka „zachoruje” ”dla dobra” swojego dziecka albo partnera. Ostatecznie musiałem sobie zadać pytanie, czy nasze dotychczasowe rozumienie istoty zachorowań, oraz samo pojęcie „choroba”, nie są błędne z powodu niewiedzy o istnieniu biologicznego sensu choroby. Wreszcie udało mi się udowodnić, że biologiczny sens wszystkich zachorowań uzależniony jest od listków zarodkowych. Dla przykładu, biologiczny sens, przy zachorowaniach należących do grupy wewnętrznego listka zarodkowego, leży zawsze w fazie aktywnej konfliktu, w przeciwieństwie do zachorowań organów, które powstały ze środkowego listka zarodkowego i sterowanych przez łożysko nowego mózgu, których sens biologiczny leży zawsze w fazie wagotonicznej, po konfliktolizie.

Konsekwencją było dla mnie zupełnie nowe w kategoriach nosologicznych rozumienie dotychczasowego określenia „choroba”. Nie możemy mówić o „chorobie”, tylko o sensownym i wyjątkowym programie natury. Moment, w którym ten wyjątkowy program zostaje włączony, nazywamy Zespołem Dirka Hamera tzw. DHS (Dirk-Hamer-Syndrom).

Celem niniejszego skrótu habilitacji jest przedstawienie wyżej wymienionego nosologicznego procesu poznawczego oraz ułatwienie zrozumienia biologicznego sensu przebiegu tzw. „chorób”.

„Choroba" jest w przyrodniczo-nosologicznym sensie teleologicznym (celowym), możliwym do prześledzenia wydarzeniem - celowym programem natury.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Tłumaczenie: Ewa Leimer