Krótka odpowiedź na zadane nam pytania

Artykuł Ewy Leimer

 

  • Dlaczego nie prowadzimy żadnych wykładów.
  • Dlaczego nie reklamujemy nigdzie Germańskiej, Germanische Heilkunde.
  • Dlaczego w powiązaniu z Germanische Heilkunde nie używamy określenia medycyna.

Cieszy nas, że informacje o odkryciu Dr. Ryke Geerda Hamera docierają do coraz większej ilości ludzi oraz również z tego, że ludzie chcą poznać Germanische Heilkunde oraz proszą o krótkie wykłady lub prezentacje ...

Tego życzenia nie możemy jednak spełnić, i to z uzasadnionych powodów...

Germanische Heilkunde jest tak obszerna i kompleksowa, że nie daje się przedstawić w żadnym wykładzie, czy w jednorazowej prezentacji. I twierdzimy to, opierając się na ponad 20-letnim doświadczeniu w pracy dydaktycznej. 

Jedna z naszych1 germańskich kobiet powiedziała: 

"To byłoby podobne do próby wciśnięcia oceanu do kałuży”. I to jest po prostu niemożliwe.

Chcielibyśmy to krótko wyjaśnić....

To, co dzieje się w dzisiejszym świecie, jest wynikiem braku własnej suwerenności człowieka. Zachowanie człowieka jest od setek lat, a może nawet dłużej, w taki sposób kształtowane przez system, że dzisiejszy człowiek zrzekł się swojej suwerenności całkowicie. To doprowadziło do katastrofy zwłaszcza w odniesieniu do własnego ciała, a jeżeli człowiek uważa, że dusza istnieje, także w odniesieniu do duszy. Szczególnie wyraźnie widać to dzisiaj... i to na całym świecie.

Nasza praca jest skierowana na przyszłość, co oznacza, że naszym celem nie jest niesienie jakiejś pomocy terapeutycznej, tylko przyczynianie się do tego, żeby ludzie zaczęli naukę Germanische Heilkunde z własnej inicjatywy, żeby później z dobrze ugruntowaną wiedzą z zakresu Germanischen Heilkunde mogli uzyskać własną suwerenność, co w rezultacie umożliwi im aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłego, naturalnego świata. 

Wiedza Germańskiej Heilkunde odnosi się bowiem nie tylko do ciała wszystkich istot żywych, ale do całego naszego sposobu życia. Wielu "poprawiaczy" chętnie ten fakt ignoruje i dlatego „poprawiacze” używają starej nazwy, starego słowa "medycyna".  Krótko mówiąc: Znajomość Germańskiej Hedycyny nie dotyczy tylko "zdrowia", cokolwiek by się pod tym pojęciem rozumiało!

I nie naszym zadaniem jest przekonywanie ludzi do Germańskiej Heilkunde, gdyż ta wiedza sama przekonuje, jeśli tylko pozwoli się ją do siebie dopuścić...

Temat ten wykracza jednak poza zakres jakiegokolwiek krótkiego podsumowania, dlatego odsyłamy Państwa na stronę internetową dra Hamera, gdzie znajdziecie Państwo wystarczającą ilość informacji, aby zapoznać się z podstawami Germańskiej Heilkunde.

Jeśli to, co na portalu dra Hamera można przeczytać, zobaczyć i usłyszeć nie wzbudzi ciekawości czytelnika, to niczego nie możemy zrobić …

wówczas również żaden wykład i żadna jednorazowa prezentacja nie będzie pomocna.

Naszym celem jest przygotowanie „gleby” dla tego cennego, życiodajnego ziarna, jakim jest Germańska Heilkunde. bowiem tylko ludzie pełni entuzjazmu i głodni wiedzy mogą przenieść germańską Heilkunde w Germańską epokę.

Epoka ta wprawdzie już się rozpocząła, ale przez większość nie jest jeszcze postrzegana.

Być może teraz rozumiecie Państwo, dlaczego „stawiamy” tylko na ludzi, którzy chcą tę wiedzę wszechstronnie poznać z własnej nieprzymuszonej inicjatywy. 

Do dyspozycji stoi literatura dr Hamera w sklepie internetowym Amici-Di-Dirk, teksty na stronie internetowej dr Hamera oraz 4-letni program kształcenia, podczas którego można stopniowo, pomału wnikać w tę wiedzę, aby w końcu zostać nią całkowicie przeniknętym i móc żyć respektując naturalne prawa ...

Odkrycie doktora Hamera jest zbyt znaczące, aby traktować Germańską Heilkunde powierzchownie.

***

uczmy się Germańskiej Heilkunde
żyjmy Germańską Heilkunde
zachowajmy tę wiedzę dla naszych dzieci!


1 -  jedna z naszych Germańczyków z grupy roboczej Germańskiej Heilkunde