O co tu właściwie chodzi
Max Igan 2021

Germanische Heilkunde THING, Grudzień 2021

Germanische Heilkunde może człowieka rzeczywiście wyzwolić i zmienić… Po pewnym czasie zaczniesz odbierać świat inaczej: wyraziściej!

Twoje myśli wyzwolą się z wieloletniej hipnozy paraliżującego systemu, w którym żyjesz. Rozpoznasz, że jesteś niczym więcej jak tylko żywą istotą, która żyje z innymi istotami natury. Twoje wartości zmienią się albo też znajdą w końcu swoje miejsce – i odczujesz pewne zadowolenie. Nauczysz się nie tylko rozumieć innych, lecz poznasz również samego siebie.

Pan Igan prawdopodobnie nie zna Germanische Heilkunde, jak niestety wielu innych, albo po prostu nie mówi otwarcie o niej. Również on rozpoznał, że chodzi o niezależność (suwerenność) każdego człowieka. Ta niezależność, która nas uwolni od trwającej do tej pory zależności od tzw „Gospodarczego” i do niego należącego „Finansowego” systemu, rozszerza się na wszystkie, nas dotyczące obszary naszego życia, na przykład na nasze umiejętności budowy mieszkań, domów, uprawy ziemi (produkcji jedzenia), produkcji ubrań, nasze możliwości wychowywania dzieci oraz naprawiania rzeczy, które są nam do życia potrzebne… a w pierwotnym sensie ta niezależność powstaje poprzez zrozumienie naszych, pierwotnych programów biologicznych, programów biologicznych wszystkich istot żywych na tej ziemi.
Tu chodzi o to, aby rozpoznać, że decyzje życiowe (również te, które dotyczą naszego „zdrowia”) powinniśmy podejmować samodzielnie (niezależnie) – one mają wypływać z własnego przekonania, z własnego wnętrza i z własnej wiedzy. Być uzależnionym wewnętrznie i moralnie od innych (lekarzy, terapeutów), znaczy oddać własnego życia w ich ręce. Jeśli jest się zależnym od czegoś lub kogoś, może być tylko od ideologii lub idei, pojawia się prawie zawsze strach, poprzez który jest się manipulowanym lub kontrolowanym. W tym momencie ta trucizna, jakim jest strach, jakby paraliżuje cię.
To jest między innymi, a może przede wszystkim, główną przyczyną tego, co nas doprowadziło do globalnego faszyzmu. Wniknięcie w wiedzę Germańskiej Heilkunde uwolni cię, a zatem podaruje ci osobistą niezależność.

Jednak Germanische Heilkunde nie jest „warsztatem naprawczym” tzw. chorób. po pewnym czasie zajmowania się tą wiedzą również to zrozumiesz. Jednakże w tym systemie, opierającym się na przymusie, w którym obecnie żyjemy, medycyna jest tak widziana. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że Germanische Heilkunde w ten sposób nie może być widziana! Ona nie ma nic wspólnego z tym dotychczasowym bezsystemowym tworem.

Germanische Heilkunde wskazuje piękną drogę. Twoją własną drogę, drogę w harmonii z Twoim wnętrzem.
 


Odnosimy się wyłącznie do wypowiedzi Maxa Igana w tym filmie.