W powiązaniu ze śmiercią Ing. Helmuta Pilhara


W świetle tej dramatycznej wiadomości pragniemy wyrazić wdzięczność Helmutowi Pilharowi za jego wieloletnią pracę w szerzeniu Germańskiej Heilkunde.

Chociaż relacje z Helmutem były burzliwe i nieszczęśliwe w okresie po odejściu dr Hamera, będziemy pielęgnować dobre chwile z nim; i niech energia ciepłego uznania od nas dotrze do niego, gdziekolwiek on w tej chwili jest.
Uściski, Helmut.

Bona Hamer

Dnia 31 sierpnia 2022 roku zmarł Helmut Pilhar i ta wiadomość pogrążyła nas w smutku.
Przez długi czas Helmut oddawał cenne usługi Germańskiej Heilkundei i mimo ogromnych oporów systemu zwrócił uwagę wielu ludzi na odkrycie dra Hamera. Za to należy mu się nasz szacunek.

Bardzo żałujemy jego wczesnej śmierci...
nasze wyrazy współczucia kierujemy do jego rodziny.

Grupa Robocza Germańskiej Heilkunde