Wiedeń, grudzień 2007 r.


Drogi Geerdzie!

W imieniu polskich przyjaciół "Germańskiej", chciałabym podziękować za list z okazji Godowego Święta1. Znalazł on wielki oddźwięk moich rodaków, odkąd umieściłam go na polskiej stronie Germańskiej Nowej Medycyny2.

Wielu polskich przyjaciół poprosiło mnie o przekazanie Tobie najcieplejszych życzeń noworocznych.

Nadchodzący rok powinien spełnić wszystkie te oczekiwania, które Ty i my nosimy w naszych sercach...
Aby w końcu doczekać się przebicia “Germańskiej”!  Żebyśmy w końcu doczekać się kliniki dla pacjentów w potrzebie... 
Jestem głęboko przekonana, że ten czas wkrótce nadejdzie ...
Na pewno nie dzięki władzom politycznym czy lożom, ale dzięki nam samym, zwykłym ludziom...
Ten przełom nadejdzie i będziesz mógł go przeżyć!
To jest nasze najgłębsze życzenie na rok 2008!
Czy wiemy, co stanie się jutro?

Epoka "po odkryciu doktora Hamera"... nowa era, era Germańskiej zaczyna się... nie tylko dla braci lóż i przynależności religijnych, ale dla wszystkich ludzi na tym świecie, którzy są na to gotowi...

Drogi Geerd, jesteś i pozostaniesz największym odkrywcą wszechczasów. Twoją "Germańską" nauczyłeś nas postrzegać świat w nowy sposób, czuć go i układać go w nowy sposób. Brak jest słów, którymi możnaby wyrazić naszą głęboką wdzięczność.
Bez Ciebie i Twojej “Germańskiej” byłoby nasze życie bez wartości - dopiero dzięki niej zaczęłam żyć właściwie!

Tobie i Bonie życzymy SAMYCH DOBROCI tego świata!


Twoja Ewa
i Boguś


1 - Godowe Święto, Szczodre Gody, Szczodruszka – w tradycji słowiańskiej i germańskiej celebrujące przesilenie zimowe. Zwycięstwo światła nad ciemnością symbolizuje czas, w którym zaczyna przybywać dnia, a nocy ubywać.

2 - dzisiaj Germańska Heilkunde