WPROWADZENIE do GERMANISCHE HEILKUNDE®

dr med. Ryke Geerd Hamer

Germańska Heilkunde - wytyczne

Coin, Hiszpania, 21. grudnia 2006

  1. W ramach Germańskiej Nowej Medycynie (przyp. tłumacza: dzisiaj Germańskiej Heilkunde) nie ma miejsca na striptiz rodzinny (Ustawiania).
  2. W Germańskiej Nowej Medycynie (przyp. tłumacza: dzisiaj Germańskiej Heilkunde) również nie stosuje się statystyki oraz treningów mentalnych, tzw. councelling, mind- czy brain-storming w sensie Syjon-tologi, w celu uzależnienia pacjenta od terapeuty.
  3. Również każdy rodzaj oddziaływania hipnozą na pacjenta, podczas której staje się on tylko obiektem, jest w Germańskiej Nowej Medycynie (przyp. tłumacza: dzisiaj Germańskiej Heilkunde) kategorycznie wykluczony.
  4. Nie do przyjęcia są też psychiatryczne techniki typu „hau-ruck”.

Germańską należy rozumieć jako medycynę wolności, szczególnie wolności pacjenta. Najważniejszą jej zasadą jest ostrożne obchodzenie się z pacjentem, który obdarował swego lekarza zaufaniem. Lekarzowi (terapeucie) nie wolno traktować pacjenta z góry. Lekarz również nie powinien mieć prawa do samodzielnego decydowania o pacjencie - bez jego udziału - co do tej pory należy w medycynie szkolnej do normalnego postępowania. W Germańskiej przyjacielska relacja między pacjentem i lekarzem powinna charakteryzować się całkowitą suwerennością, stojących na tym samym poziomie ludzi. Przy czym każde naruszenie zaufania należy ocenić, jako naruszenie tajemnicy lekarskiej.

Tylko dzięki takiemu podejściu, możliwe jest prawdziwe zachowanie godności, zarówno pacjenta jak i lekarza. Jest rzeczą samo przez się zrozumiałą, że takie wysoce etyczne postępowanie oraz poziom relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem, są możliwe tylko w prawym i praworządnym państwie.

Dr med. mgr teol. Ryke Geerd Hamer

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Tłumaczenie: Ewa Leimer