Tłumacze i tłumaczenia

Aby w pełni zrozumieć Germanische Heilkunde w jej całej jej precyzji, głębi, zakresie i znaczeniu, powinno się posiadać dobrą znajomość języka niemieckiego.
Tłumacze tekstów doktora Hamera (znajdujących się na tej stronie internetowej) na różne języki od wielu lat są ekspertami w Germańskiej (Germanischen) Heilkunde. Niektórzy z nich byli bliskimi przyjaciółmi doktora Hamera przez dziesięciolecia, aż do jego odejścia 2 lipca 2017 roku.

Nie jesteśmy profesjonalnymi tłumaczami, ale władami różnymi językami ojczystymi. Tłumaczymy bezpłatnie i naszym celem jest upowszechnianie wiedzy Germańskiej (Germanischen) Heilkunde. Tłumaczenie przez biuro tłumaczeń nie byłoby dla nas i tak przystępne cenowo i fałszowałoby tę wiedzę, ponieważ aby móc tłumaczyć oryginały Dr. Hamera należy je merytorycznie w całej kompleksowości rozumieć. Tłumaczenia maszynowe (google, deepl ...) są całkowicie bezużyteczne i są równoznaczne z czystym fałszerstwem.

Przy pomocy naszych tłumaczeń chcielibyśmy otworzyć Państwu (osób nie władających językiem niemieckim) drzwi do języka Germańskiej Heilkunde. Staraliśmy się jak najwierniej, jak tylko pozwala na to język, na który tłumaczymy, oddać oryginalą treść. 
Język niemiecki jest językiem bardzo precyzyjnym. Czasami, aby zapewnić właściwe zrozumienie zawartej w tekscie treści w odniesieniu do Germańskiej Heilkunde, konieczne jest sparafrazowanie jakiegoś słowa lub wyrażenia. W języku Germańskiej również znaczenie niektórych znanych już wyrażeń jest zupełnie inne. Zrozumienie właśnie tej rówżnicy jest również podstawą do zrozumienia Germańskiej wiedzy.

Ważne jest, aby również osoby niemieckojęzyczne prawidłowo znały znaczenie słów lub wyrażeń jakich używamy w Germańskiej Heilkunde. W naszym Programie Kształcenia poznacie Państwo jej specyficzny język. 

Dr Hamer pisze o języku niemieckim w książce "Mein Studentenmädchen":

Możemy być dumni z naszego pięknego i precyzyjnego języka niemieckiego, języka poetów i myślicieli, muzyków, wynalazców i odkrywców. Stary literacki język niemicki jest matką wszystkich języków indyjsko-germańskich, niemiecki jest jednocześnie niezwykle intymnym językiem, idealnym piosenki miłosnej, a także językiem precyzyjnym, dokładnie, językiem Germańskiej Heilkunde.

(oryginalny Text: Wir dürfen ruhig stolz sein auf unsere wunderschöne und präzise deutsche Sprache, die Sprache der Dichter und Denker, der Musiker, Erfinder und Entdecker. Das Althoch-Deutsch ist die Mutter aller indogermanischen Sprachen, und Deutsch ist gleichzeitig eine ungeheuer innige Sprache, ideal für ein Liebeslied sowie präzise Sprache, eben die Sprache der Germanischen Heikunde.)

Dr. Ryke Geerd Hamer


Całkiem możliwe, że studia medycyny, czy dokładniej Germańskiej Heilkunde, będą w przyszłości prowadzone w ojczystym języku Dr-a med. Mag-ra. theol. Ryke Geerda Hamera, a więc w języku niemieckim.

To, czy język niemiecki będzie nauczany na nieniemieckich uniwersytetach czy w instytucjach nauczania, czy też język niemiecki będzie warunkiem wstępnym dla niektórych kierunków studiów, okaże się dopiero po zakończeniu tłamszenia Germańskiej Heilkunde dra Ryke Geerda Hamera.

Historyk Georg Kausch pisze bardzo dobitnie o znaczeniu badań i odkryć dra Hamera dla innych dziedzin wiedzy.

Jeśli chcieliby Państwo przyczynić się do popularyzacji Germańskiej Heilkunde i chcielibyście wykorzystać swoje umiejętności językowe, zapraszamy do skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Ogromnie dziękujemy!

Tłumaczenie: Ewa Leimer