Wirusowe szaleństwo

Niniejszy film pochodzi ze strony niezależnych mediów w Szwajcarii: alpenparlament.ch. Otzymaliśmy wyjątkowo pozwolenie na umieszczenie go na naszym polskim portalu.
Dr Vogt prowadzi wywiad z niemieckim lekarzem, dr Köhnlein, który - co wynika z jego wypowiedzi - w swojej krytyce nie uwzględnia Germańskiej Wiedzy.
Mimo dosyć krytycznego podejścia do tematu, doktor Köhnlein - podobnie jak jego inni koledzy, przedstawiciele panującej medycyny - w dalszym ciągu twierdzi, że istnieją choroby wywołane mikrobami ....
Na temat przyczyn raka nie wypowiada się, w związku z tym nie wiem, jaki jest jego stosunek do tej grupy "chorób".
Jednakże zastrzegam, że z perspektywy Germańskiej Heilkunde, wypowiedzi doktora Köhnleina, odnoszące się do zarażania bakteriami, czy bakterii jako przyczyn choroby, są po prostu błędne... poza tym, dr Köhnlein jest zdania, że jedyne, co pomaga, aby wyzdrowieć, to sport, zdrowe odżywianie i zmiana stylu życia... naturalnie również z tym nie możemy się zgodzić! 
Mimo, że wypowiedzi doktora Köhnleina na temat przyczyn chorób (przynajmniej tych, o których jest mowa w rozmowie) oraz terapii, zasadniczo różnią się od posiadanej przez nas wiedzy, której dostarcza nam odkrycie doktora Hamera, zdecydowałam umieścić ten wywiad na naszym portalu z uwagi na inne, cenne informacje, dotyczące faktów w powiązaniu z AIDS...

Wskazówka 

Ponieważ film trwa prawie godzinę i musi się najpierw załadować, może się zdarzyć, że na początku odtwarzania, film będzie się zacinał. Proponuję w takim przypadku naklinkąć na stop i poczekać aż cały film się załaduje, po czym kliknąć ponownie na odtwarzanie.

Międzynarodowy TELEGRAM-KANAŁ Germańskiej Heilkunde